Stretnutie OZ Náš Prešov s predsedom PSK Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom (12.5.2023)

V stredu 10.5.2023 sa uskutočnilo trojstretnutie, a to Prešovský samosprávny kraj v zastúpení jeho predsedom Milanom Majerským, Mesto Prešov v zastúpení jeho primátorom Františkom Oľhom a zástupcovia OZ Náš Prešov.
 
Témou stretnutia bolo riešenie výstavby privádzača Grófske, ktoré sa v súčasnosti nachádza vo vzduchoprázdne. Bolo by viac ako zlé, že sa vybuduje II.etapa R4 a privádzač Grófske by chýbal.
 
Na stretnutí boli prijaté isté kroky k dosiahnutiu cieľa, a to nutnej výstavbe privádzača Grófske súčasne s II.etapou R4 a ktoré v tejto chvíli z pochopiteľných dôvodov nebudeme zverejňovať.
 
Verme, že naše snahy budú úspešne a zatiaľ nám držte prsty a až to situácia dovolí budeme o našich aktivitách informovať.
 
Reportáž z protestnej akcie “Pre R4 zablokovali dopravu” (ta3.sk, 23.3.2023)
Nová časť severného obchvatu Prešova má zelenú, diaľničiari podpísali zmluvu so zhotoviteľom (Rádiožurnál rtvs, 29.6.2023)