„Ak má vyhrať zlo, potrebuje už len jedno – aby slušní ľudia nerobili nič.“

-Edmund Burke

Najnovšie

Naša činnosť

1. Otvorená samospráva a transparentné riadenie mesta a regiónu

2. Podpora kultúry a športu

3. Environmentálna oblasť, zdravie obyvateľstva, revitalizácia verejných plôch  a objektov, zeleň v meste

4. Doprava v meste a regióne

Kto sme?

Občianske združenie Náš Prešov vzniklo na základe iniciatívy obyvateľov mesta Prešov, ktorým leží na srdci jeho rozvoj a prosperita a zároveň podporuje rozvoj celého regiónu východného Slovenska.

Zakladajúci členovia:
René Polačok
Ján Benko
Ján Fecko
Jozef Bednár

Stanovy OZ

Kliknutím na odkaz nižšie si môžte prečítať stanovy nášho občianskeho združenia.