Poslancom sa byť oplatí?! – odmeny z Technických služieb mesta Prešov (3.10.2022)

Mestské organizácie č.2 – Technické služby mesta Prešov.

Žltou farbou sú označení súčasní poslanci MsZ a ich odmeny sú do marca 2022.

Verme, že súhlasia aj s údajmi v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach i daňovom úrade.

 

SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov a odmeny poslancov (30.9.2022)
Záznam z diskusie kandidátov na primátora mesta Prešov – sála PKO Čierny orol (4.10.2022)