Prešovský kraj chce zabezpečiť kompletnú projektovú prípravu privádzača Grófske (korzar.sk, 16.4.2024)

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu privádzača Grófske.

Komunikácia s napojením na rýchlostnú cestu R4, za ktorej výstavbu spísalo petíciu občianske združenie Náš Prešov, má odľahčiť dopravu na sídliskách a v priľahlých obciach Prešova.

Náklady na investičnú prípravu stavby pripojenia juhovýchodného obchvatu mesta Prešov na rýchlostnú cestu R4 a cestu III. triedy III/3431 sú odhadované vo výške 1,2 milióna eur.

Ideový zámer prípravy na svojom pondelkovom rokovaní schválili prešovskí krajskí poslanci.

Zlepší dopravnú situáciu

Komunikácia Grófske by mala zásadne upraviť dopravnú situáciu v úseku medzi obcou Kapušany a vstupom do mesta Prešov pri leteckej vojenskej základni.

Práve toto prepojenie a pokračovanie juhovýchodného obchvatu mesta Prešov by malo riešiť dopravnú obsluhu a napojenie pre budovaný priemyselný park Grófske a vytvoriť kompletný vonkajší okruh mesta.

„Išlo by o napojenie privádzača Grófske k spojnici I/18, teda vstupu do mesta Prešov, kde by bola zriadená kruhová križovatka a následne by išlo o napojenie cez obec Nižná Šebastová na juhovýchodný obchvat mesta Prešov,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy Úradu PSK Alexander Galajda.

Kto cestu postaví

Za výstavbu komunikácie Grófske bojuje občianske združenie Náš Prešov, ktoré spustilo začiatkom roka petíciu za jej výstavbu, pod ktorú vyzbierali 1 406 podpisov.

Problémom podľa predstaviteľov združenia bolo, že výstavbu komunikácie v tejto lokalite si medzi sebou prehadzujú Ministerstvo dopravy SR, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Prešovský samosprávny kraj aj mesto Prešov. Napokon sa iniciatívy chytil práve samosprávny kraj.

„Ukázalo sa, že naše aktivity a petícia mali zmysel. Prebudili PSK k tomuto kroku, ktorý vítame. Myslíme si, že prinesie aj ďalší posun v tejto problematike, a keď sa začne na Grófskom robiť ako sa teraz začalo, tak sa dajú pásky strihať spolu aj na druhej etape R4 aj na komunikácii Grófske,“ uviedol predseda OZ Náš Prešov René Polačok.

Projektová dokumentácia za vyše milión
Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha sa musí vypracovať štúdia a následne dokumentácia na stavebný zámer a na územné konanie.

Dobu investičnej prípravy, ak ju neovplyvnia napríklad problémy s majetkovým vysporiadaním, odhaduje na minimálne dva roky.

„Je dôležité, aby sme stihli programové obdobie. Cieľom teraz je, aby sme mali pripravené projekty so stavebným povolením do roku 2027,“ uviedol Horváth s tým, že cesta nemusí stavebne nadväzovať na aktuálnu výstavbu R4.

Predpokladaná celková cena projektovej dokumentácie je pritom 1,2 milióna eur.

Župa bude potrebovať pomoc

„Financovanie sa uvažuje z vlastných zdrojov PSK s možnosťou následnej refundácie zo zdrojov štátneho rozpočtu, respektíve nenávratného finančného príspevku Programu Slovensko 2021 – 2027,“ vysvetlil riaditeľ SÚC s tým, že odhadované náklady na výstavbu samotného privádzača sú podľa neho vo výške viac ako 10 miliónov eur.

Podľa predstaviteľov OZ Náš Prešov môžu náklady na samotnú výstavbu narásť až na 25 miliónov eur.

Tieto sumy ale župa podľa Horvátha na výstavbu nemá a je odkázaná na pomoc štátu, buď cez štátne, alebo aj európske zdroje.

„Ako celý projekt dopadne, a či financovanie zo štátnych prostriedkov bude možné, ešte nevieme. Ale proces treba začať a pripraviť túto investičnú akciu tak, že pokiaľ bude možné financovať výstavbu tejto strategickej cesty, malo by sa aj ministerstvo dopravy na ňu pozerať ako na vyvolanú investíciu výstavby R4,“ dodal Horváth.

https://presov.korzar.sme.sk/c/23317269/presovsky-kraj-chce-zabezpecit-kompletnu-projektovu-pripravu-privadzaca-grofske.html

Chýbajúci privádzač (reportáž TV Markíza / tvnoviny.sk, 10.2.2024)
Na privádzač urobia projektovú dokumentáciu (Správy RTVS z regiónov, 18.4.2024)