Taliansko-slovenský večer

V piatok 3.9.2021 Občianske združenie Náš Prešov zorganizovalo spolu s mladou aktívnou Prešovčankou Rúth Zimovou v Prešove 0.ročník Taliansko-slovenského večera.

Usporiadaný bol pod záštitou primátorky mesta Prešov v priestoroch Piazza caffe na Hlavnej ulici v Prešove, kde návštevníkov podujatia čakali talianske špeciality, výrobky, hudba a pravdaže nemohla chýbať aj módna prehliadka v talianskom štýle. Prebiehal od 17stej hodiny a vyvrcholil o 22.hodine.

Pozvanie prijali aj talianski priatelia, ktorí medzi nami bývajú v Prešove už dlhšie obdobie, aby aj takto došlo k ešte väčšiemu zblíženiu Prešovčanov a „našich“ Talianov, ktorí tu bývajú vo veľkom množstve, denne ich stretávame v uliciach mesta. Bol to priestor na spoznanie talianskej kultúry, gastronómie a módy a stmeliť vzájomné vzťahy.

Veľké ďakujem patrí zanietenej organizátorke Rúth Zimovej, majiteľovi Piazza café, vedeniu Súkromnej ZUŠ DAMA a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, aby tento nultý ročník Taliansko-slovenského večera prebehol tak úspešne a veríme, že o rok sa stretneme v ešte väčšom množstve a širšom kultúrnom programe

Ako občianske združenie sa okrem iného venujeme aj práve rozvoju kultúrneho povedomia ľudí a tvorbe a podpore podujatí kultúrneho, vzdelávacieho, sociálneho a športového zamerania. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo rozvíjať taliansko-slovenské priateľstvo v našom meste.

Máme tu veľmi veľkú komunitu Talianov, veľa Slovákov miluje Taliansko, ich kultúru, krajinu,

gastronómiu a cestuje tam na dovolenku a veľmi sme to všetko chceli spojiť do jedného a ukázať, aké je Taliansko úžasné a naopak ako Taliani tu žijúci milujú Prešov a východ Slovenska.

Preto sme radi, že sme mohli byť pri organizovaní tohto typu podujatia, ktorý podľa nás v Prešove chýbal a veríme, že v tejto tradícii budeme aj s podporou Prešovčanov naďalej pokračovať.

Vidíme sa o rok.