Komunikácia Grófske – “Kde je vôľa, tam je cesta” – pracovné stretnutie ku komunikácii Grófske (6.5.2024)

Máj v Prešove odštartoval optimisticky. Vo štvrtok 2.5.2024 na podnet OZ Náš Prešov mesto Prešov zorganizovalo, začo primátorovi i jeho kolektívu patrí vďaka, prvé pracovné stretnutie v takejto zostave ku komunikácii Grófske. Stretnutia sa zúčastnilo Ministerstvo dopravy v zastúpení št.tajomníkom Ing.Igorom Chomom, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Prešovský samosprávny kraj, samozrejme mesto Prešov a OZ Náš Prešov.

Predložené argumenty mestom Prešov, PSK i OZ Náš Prešov pre nutnosť výstavby Grofského boli zo strany hostí akceptované. Hľadali sa možnosti a výsledkom prvého stretnutia je,že PSK vypracuje projektovú dokumentáciu a MD medzitým bude hľadať najvhodnejší spôsob a zdroj z ktorého sa výstavba bude môcť financovať.

OZ Náš Prešov pri tejto príležitosti ďakuje hosťom za ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v prospech nášho Prešova.

Na privádzač urobia projektovú dokumentáciu (Správy RTVS z regiónov, 18.4.2024)