Memorandum o spolupráci OZ Náš Prešov a OZ Diaľnica na Zemplín (28.9.2022)

OZ Náš Prešov a OZ Diaľnica na Zemplín spojili svoje sily spolu s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, aby spoločne skoordinovali svoje aktivity smerujúce k dostavbe rýchlostnej cesty R4 po hranicu s Poľskom a k výstavbe diaľnice D1 až po našu východnú hranicu.

K tejto spolupráci sa 26.9.2022 zaviazali podpisom memoranda priamo v srdci Zemplína na Zemplínskej šírave jej zástupcovia.

Spoločne máme väčšiu silu, napríklad aj v komunikácii s ministerstvom dopravy a vládou Slovenskej republiky, resp. s ministerstvom financií, pretože financie sú asi najväčším kameňom úrazu pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest a predovšetkým na východe Slovenska, ktoré je dlhodobo zanedbávané pri budovaní dopravnej infraštruktúry.

 

Stanovisko OZ Náš Prešov k najnovšej analýze k 2. etape rýchlostnej cesty R4 (7.6.2022)
Akcia pochod za výstavbu severného obchvatu Prešova – II.etapy rýchlostnej cesty R4 (11.3.2023)