Morálne zlyhávajúci prešovskí mestskí poslanci

Vystúpenie na Mestskom zastupiteľstve dňa 20.10.2021 – téma: Morálne zlyhávajúci prešovskí mestskí poslanci – pro forma poslanci a obyvatelia mesta Prešov, de facto obyvatelia iných obcí – strata súdnosti.

 Iniciatívy občianskeho združenie „Náš Prešov“vychádzajú z výroku Edmunda Burkeho: „Na víťazstvo zla stačí len to, aby ľudia sedeli zo založenými rukami.“

Dnes to nebude o R4, ale konkrétnych poslancoch Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na úvod si pomôžeme slovami zo známej piesne prešovskej kapely,a to „a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde, čakám ako na deň súdny, kedy budú ľudia ľuďmi, korupcie škandály, kam sme sa to dostali …“  Týmto chceme poukázať na to, že niektorí ľudia v Mestskom zastupiteľstve v Prešove stratili súdnosť a asi aj zapredali svoju česť, charakter, svoje meno a opäť si pomôžeme slovami z tejto piesne „Zhubný nádor peňazí mnohé mozgy nakazí, charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si …“

V prešovskom mestskom zastupiteľstve sedia ľudia s mandátom poslanca, ktorý im nepatrí. Ohýbajú a zneužívajú deravý volebný zákon podľa svojej potreby. Uvádzajú si trvalý pobyt de iure v Prešove, ale v Prešove reálne nežijú.

Budeme konkrétni.

Pani Marcela Antolová si uvádza trvalý pobyt na Exnárovej ul. v Prešove, ale reálne a teda telom a duchom nezdržiavate sa v rodinnom dome v Kapušanoch pri Prešove (LV 2688) a ktorý navyše stále nie je skolaudovaný (stav k 10.12.2021) ?

Pán Jozef Demčák si uvádza trvalý pobyt na Prostějovskej ul. v Prešove, ale reálne a teda telom a duchom nezdržiavate sa  v rodinnom dome v Ľuboticiach (LV 3329) a taktiež neskolaudovanom (stav k 10.12.2021) ?

Pán Igor Kivader si uvádza trvalý pobyt na Mukačevskej ul. v Prešove, ale reálne a teda telom a duchom nezdržiavate sa taktiež v rodinnom dome v Ľuboticiach (LV 3650) ?

Pán Michal Džupin si uvádza trvalý pobyt na ul.Marka Čulena v Prešove,ale reálne a teda telom a duchom nezdržiavate sa v nájomnom byte  v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves v obci Rudňany    (https://www.rudnany.sk/obecny-urad/najomne-zmluvy-/?page=3   a z 31.12.2019)  ?

Tieto skutočnosti potvrdzujú aj úradné verejné dostupné listiny a aj ľudia z jednotlivých ulíc.

Takže dáma a páni, ak sú naše zistenia pravdivé, tak vaše počínanie je v  tejto veci neseriózne, je bezcharakterné, je neetické a voči Prešovčanom podvodné, pretože takto nehájite záujmy Prešovčanov,ale zdá sa, že len svoje osobné, a ak vo vás zostala čo i len štipka čestnosti, tak urobíte to správne rozhodnutie.

Občianske združenie „Náš Prešov“ aj v mene Prešovčanov vás vyzýva, vzdajte sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Prešove – morálne Vám nepatrí a neprekrúcajte chabý volebný zákon vo svoj osobný prospech.

Až by sa medzi Vami ešte takíto poslanci nachádzali a zatiaľ verejnosť o nich nevie, tak vás vyzývame, aby ste učinili  rovnako.

Vyzývame aj predsedu poslaneckého klubu a potencionálneho kandidáta na primátora, a to v súlade s myšlienkami, na akých stojí aj politická strana, ktorú zastupuje v mestskom zastupiteľstve, aby tak, ako aj k ostatným veciam, aj k tejto zaujal rázny a chlapský nekompromisný postoj, keďže Marcela Antolová, Jozef Demčák a Michal Džupin pôsobia v tom istom poslaneckom klube.

Petícia proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III (aktualizované 17.2.2022)