Náš Prešov utajený (reportáž RTVS 22.9.2022)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/356253#2308

(doplnenie reportáže)

Oslovili sme mesto v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám o poskytnutie niekoľkých informácií,ale na dve sme odpoveď nedostali.

Prvá bola o výškach odmien zástupcov mesta a teda zástupcov všetkých občanov Prešova v orgánoch Spravbytkomfortu, a to konkrétne poslankyne MsZ Marcela Antolová, Štefánia Andraščíkova, Zuzana Tkáčová a viceprimátor Pavol Neupauer. Mesto to odstúpilo na vybavenie na spomínanú spoločnosť a odtiaľ prišla odpoveď, že nám takúto informáciu neposkytnú. Vedeli sme, že sme v práve, tak sme sa obrátili zo žiadosťou opäť a odpoveď opäť zamietavá a napriek tomu, že Spravbytkomfort má právnika na plný úväzok, tak na toto stanovisko si už najali advokátsku kanceláriu, a to proti právnym laikom. Následne sme sa obrátili na okresnú prokuratúru a tá vo svojom rozhodnutí potvrdila dôvodnosť našej požiadavky. A príbeh pokračuje. Spravbytkomfort odoslal nami požadované informácie mestu tento týždeň a mesto to opäť vrátilo Spravbytkomfortu s tým , že nám to majú poslať oni. Takže začal teraz “pinpong” a uvidíme, kto a kedy nám zašle tieto informácie.

Druhá otázka sa týkala zoznamu osôb,ktorým je poskytnutá úľava z cestovného v MHD v zmysle cenového výmeru č.1/2017 a ide o celoročný lístok v sume 100 € (plebs za 199 €) a máme za to, že túto výhodu požívajú aj osoby, ktoré nato nemajú nárok v zmysle tohto výmeru. Poskytnutie informácie nám bolo zamietnuté. Zaujímavosťou je, že takúto informáciu nám nemal problém poskytnúť Okresný úrad a ani PSK. Žeby pre mesto Prešov platili iné zákony ??? Následne sme sa obrátili na okresnú prokuratúru, a tá na základe nami predložených podkladov to odstúpila na trestný úsek, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Prešovský poslanec = Dám sa zvoliť a potom občan už nemáš o mne nič vedieť a ani ma inak otravovať – potrebovať ťa budem až o 4 roky !!!

Resumé práce poslancov mesteského zastupúiteľstva v Prešove 2018 – 2022 (19.9.2022)
SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov a odmeny poslancov (30.9.2022)