OZ Náš Prešov odovzdalo v podateľni Mestského úradu v Prešove petíciu (5.4.2023)

OZ Náš Prešov odovzdalo v podateľni Mestského úradu v Prešove petíciu aj s odôvodnením, kde občania žiadajú mesto i Mestské zastupiteľstvo o vyhoveniu žiadosti v znení :

„O dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov – Kráľová hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno – plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu a úpravy trasy a technických parametrov účelovej komunikácie NDS k tunelu Bikoš s jej možným presmerovaním.”

OZ Náš Prešov dáva na vedomie všetkým,čo majú akúkoľvek v tejto veci rozhodovaciu právomoc, a to mestu Prešov aj s príslušnými odbormi, poslancom MsZ, VVS a.s. ale aj developerom, že pri súčasnom spôsobe výstavby po zastavaní celého územia nad „Trojkou“ okrem dopravných kolízii s veľkou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou sa bude často opakovať rok 2015 (foto na pripomenutie), a to pre súčasných obyvateľov “Trojky“ je neprijateľné!

Samozrejme, že nikto nemôže obmedziť výstavbu inému, ale musí to byť v súlade s príslušnými zákonmi, čo súčasný spôsob výstavby nerešpektuje, ale aj s dobrými mravmi a nesmú takouto nekoordinovanou a neodbornou výstavbou podporovanou predovšetkým Stavebným úradom v Prešove byť ohrození iný obyvatelia a svojimi rozhodnutiami tak podporovať predovšetkým developerov.

A najväčším problémom je, že do budúcej lokality, ktorá bude väčšia ako samotné Ľubotice bude viesť jediná cesta s pripojením na ul.Prostějovskú na semafor pri NC Centrum.

A čo potencionálny budúci obyvatelia tejto lokality? Nevadí im to alebo ich o tom developeri radšej neinformujú ?


Záplavy z roku 2015

Hľadajú sa poslanci mesta Prešov a zastupiteľstva PSK za región Prešov (29.3.2023)
Doplňujúce argumenty k petícii k pozastaveniu vydávania stavebných povolení na Kráľovej hore (8.4.2023)