Pod petíciu za výstavbu komunikácie Grófske sa podpísalo vyše 1 400 ľudí (článok korzár/sme.sk 9.2.2024)

Má prepojiť R4 s cestou pri letisku.

PREŠOV. Viac ako 1 400 podpisov vyzbieralo občianske združenie (OZ) Náš Prešov pod petíciu za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutra v katastrálnom území prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová a obce Fintice, ktorá má prepojiť rýchlostnú cestu R4 s cestou prvej triedy pri letisku v Nižnej Šebastovej.

Predstavitelia združenia zároveň požiadali vedenie mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o prerokovanie petície na najbližších rokovaniach ich zastupiteľstiev.

Výzvu na zaoberanie sa petíciou adresovali ako potenciálnym investorom aj Ministerstvu dopravy (MD) SR, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správe ciest (SSC)

Začali v novembri 2023

OZ Náš Prešov spustilo petíciu za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske koncom novembra minulého roka.

„Petíciu podpísalo 1 406 občanov. Minulý týždeň sme ju odovzdali na Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov a tento pondelok bola odoslaná na NDS, SSC a ministerstvo dopravy,“ uviedol predseda združenia René Polačok.

Dôvodom spustenia petície bolo, že všetkých päť potencionálnych investorov si navzájom prehadzuje zodpovednosť za výstavbu predmetnej komunikácie.

„Problém je v tom, že nikto z týchto piatich, ktorých sme oslovili, nechce vytvoriť projektovú dokumentáciu, bez ktorej sa nemôže táto komunikácia stavať,“ zdôraznil člen združenia Ján Benko.

Prípravy by sa spojili s prácou na obchvate

Podľa predstaviteľov združenia, ak by sa s prípravami na výstavbu 1,8 kilometrovej komunikácie začalo už v tomto roku, dala by sa spojiť s prebiehajúcimi prácami na druhej etape severného obchvatu Prešova.

„Pre nás je podstatné, aby sa už v tomto roku urobila technická štúdia tohto projektu, zároveň dokumentácia pre územné rozhodnutie a EIA. To by bol veľký úspech,“ uviedol člen združenia Ján Fecko.

Nová komunikácia by podľa neho mohla slúžiť aj na napojenie vznikajúceho priemyselného parku a vzniknúť pri nej by mohlo aj parkovisko pre cintorín či záchytné parkovisko pre MHD a integrovanú dopravu.

Zlepší sa dopravná vyťaženosť

Komunikácia Grófske by prepojila pripravovanú rýchlostnú cestu R4 v úseku mimoúrovňovej križovatky Fintice s cestou prvej triedy I/18 pri letisku v Nižnej Šebastovej.

Potrebu jej výstavby odôvodňujú členovia združenia zlepšením dopravnej vyťaženosti sídliska Sekčov, Nižnej Šebastovej a aj okolitých obcí s napojením na rýchlostnú cestu R4.

„V jednotlivých hodnoteniach je uvedené, že po dobudovaní obchvatu mesta Prešov sa nijako nezníži intenzita na sídlisku Sekčov a takisto nedôjde ani k žiadnemu zníženiu, ale možnože ešte k zvýšeniu na uliciach Vranovská a Bardejovská, pokiaľ nebude táto komunikácia postavená,“ upozornil Benko.

Dodal, že nová komunikácia by zvýšila intenzitu dopravy medzi križovatkami Fintice a Veľký Šariš o 5 000 vozidiel denne.

„To znamená, že o tento počet sa výstavbou zníži počet áut v uliciach mesta Prešov.

Nebol v plánoch NDS

Ako v stanovisku uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, privádzač Grófske nikdy nebol súčasťou investičného plánu NDS.

„Vznikol ako výsledok plánovania samosprávy, teda mesta Prešov. Keďže tento privádzač má charakter cesty III. triedy, jeho prípravu, výstavbu aj financovanie by mal zabezpečiť VÚC, nie štát, respektíve NDS. Samozrejme, NDS je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť,“ uviedla Poláčiková.

Dodala, že všetky mosty pred a za budúcou mimoúrovňovou križovatkou Prešov – východ (Fintice) sú technicky riešené tak, aby sa tam v budúcnosti dali vybudovať pripájacie a odbočovacie pruhy.

Na stanovisko ministerstva sa odvolala aj SSC.

Radnica nerozumie vyjadreniu ministerstva

Hovorca mesta Prešov Michal Hudák v reakcii uviedol, že radnica nerozumie vyjadreniu ministerstva dopravy o tom, že privádzač Grófske nikdy nebol súčasťou investičného plánu.

„Variant počítajúci s týmto privádzačom bol súčasťou CBA analýzy, ktorú si dalo vypracovať samotné ministerstvo. Rezort dopravy teda o takomto riešení v predmetnom úseku uvažoval už vo fáze posudzovania nákladov a výnosov pri investícii. Nehovoriac o tom, že variant rátajúci s privádzačom Grófske bol vyhodnotený ako najrýchlejšie návratná investícia s najväčším prínosom pre región a s týmto výsledkom sa úplne stotožňujeme,“ zdôraznil Hudák.

Mesto považuje túto navrhovanú cestu za veľmi dôležitú a rovnako vníma ako dôležité aj všetky stretnutia a iniciatívy, ktoré sa o ňu zasadzujú. Samotné mesto však nedisponuje finančnými možnosťami túto cestu postaviť.

„Táto komunikácia by podľa logiky ministerstva prepájala dve štátne cesty bez akéhokoľvek pripojenia na ďalšie komunikácie v správe mesta. Máme za to, že tento privádzač by mal byť investíciou štátu, či už skrz SSC alebo NDS a nie investíciou finančne poddimenzovaných samospráv,“ uviedol hovorca mesta.

Radnica podľa neho vyvíja politický tlak a primátor mesta inicioval rokovanie o možnostiach výstavby, na ktoré pozval kľúčových aktérov.

„Žiaľ, žiadna z prizvaných strán svoju účasť na tomto stretnutí nepotvrdila ani nenavrhla iný, alternatívny termín. V tejto iniciatíve budeme samozrejme pokračovať ďalej a pokúšať sa presvedčiť Ministerstvo dopravy SR, Slovenskú správu ciest, ako aj ďalších aktérov o dôležitosti takého stretnutia,“ dodal Hudák.

Župa je za prepojenie

Z pohľadu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) by komunikácia Grófske jednoznačne prispela k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov aj k zvýšeniu atraktivity pre plánovaný priemyselný park Grófske.

„Takisto by výrazne odbremenila cesty III. triedy obcí Nižná Šebastová a Fintice od prejazdu ťažkej techniky, ktoré primárne majú slúžiť miestnym obyvateľom. Práve chýbajúca nadradená cestná infraštruktúra sústavne poškodzuje naše krajské cesty, čo je pre nás i naše finančné možnosti už neúnosné,“ upozornila v stanovisku pre agentúru SITA hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

PSK podľa nej upozorňoval na potrebu realizácie komunikácie opakovane priamo na ministerstve dopravy, kde žiadal o doplnenie tejto stavby k R4 už pri príprave druhej etapy severného obchvatu mesta, čo sa ale nestalo.

„Napriek tomu by bolo viac než nerozumné pre tento stavebný objekt spomaľovať začiatok výstavby druhej etapy obchvatu mesta Prešov, ktorý sa už začal realizovať na jeseň 2023,“ dodala Jeleňová.

Vyvolaná investícia

Z pohľadu financovania by malo podľa kraja ísť o vyvolanú investíciu štátu.

„Samosprávny kraj nemá finančné prostriedky na to, aby mohol financovať takúto finančne náročnú stavbu,“ upozornila Jeleňová.

Kraj podľa nej navyše aktuálne pripravuje vybudovanie juhovýchodného obchvatu mesta Prešov, ktorým chce prepojiť cestu I/18 s diaľnicou D1 v smere na Košice mimo intravilánu mesta.

Túto stavbu chce financovať s pomocou európskych zdrojov.

https://presov.korzar.sme.sk/c/23280549/pod-peticiu-za-vystavbu-komunikacie-grofske-sa-podpisalo-vyse-1-400-ludi.html

Inzerát: Hľadá sa investor na 1,8 km komunikácie – Prešov lokalita Grófske – cena 21 mil. € (8.2.2024)
Patálie s výstavbou komunikácie Grófske pri Prešove. Je potrebná, no nemá ju kto vybudovať (standard.sk 9.2.2024)