Inzerát: Hľadá sa investor na 1,8 km komunikácie – Prešov lokalita Grófske – cena 21 mil. € (8.2.2024)

V súčasnosti problémom je, že výstavbu komunikácie v lokalite Grófske si medzi sebou prehadzujú Ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Prešovský samosprávny kraj i mesto Prešov. 

Nikto nechce prevziať úlohu investora/staviteľa a aj preto bola zorganizovaná petícia „Za výstavbu 2-pruhovej komunikácie v lokalite Grófske -Jutra v katastrálnom území Nižná Šebastová a Fintice, ktorá prepojí rýchlostnú cestu R4 v úseku mimoúrovňovej križovatky Fintice s cestou I.tr. I/18 pri cintoríne v Nižnej Šebastovej-Prešove.

Dobrou správou je, že výjazdy a vjazdy z/na II.etapu R4 Národná diaľničná spoločnosť vybuduje, takže zostane 1,8 km komunikácie k letisku v Prešove. Efektivitu výstavby tejto komunikácie potvrdil aj náš milovaný Útvar hodnoty za peniaze (UHP).

Petícia bola odovzdaná vyššie spomínaním inštitúciám a spoločne budeme očakávať ako volení zástupcovia naložia s požiadavkou svojich občanov.Medziiným na II.etapu R4 Slovensko dostalo 67 miliónov € a z týchto peňazí sa môže 21 mil. € použiť na výstavbu tejto komunikácie. A existujú aj iné možnosti financovania len ich kompetentný musia využiť.

Petíciu podpísalo 1 406 signátorov za, čo im srdečne ďakujeme.

Smutné je, že z 31 poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove petíciu podpísali len 3 (traja) – p. Lipková, p. Neupauer a p. Šulík. Občania očakávali, že okrem podpisu sa pri petícii budú osobne angažovať aj poslanci predovšetkým za VMČ č. 6 a č. 7 a teda Sekčova, a to Anderko, Andraščíková, Ďurišin, Eštočák, Micheľ, Dupkala, Dubovický, Mrouahová, Tkáčová a za VMČ č.3 Šidlovec/Nižná Šebastová Mochnacký,Kollárová. Nestalo sa !!!

A ľahostajný nemali ostať ani Krajňák, Feľbaba, Voit, Záhradník za VMČ č.5.; Fedorčíková, Hagyari, Chlapeček, Langová za VMČ č.4; Kutajová, Drutarovský, Bandura za VMČ.č.2 a Čorejová, Ahlers, Damankoš, Hudáč, Pavlovičová a Šesták za VMČ č.1.

Pýtajte sa ich, či už pri osobných stretnutiach alebo na zasadnutiach VMČ aký bol dôvod nepodporenia petície! A uvidíme aký postoj zaujmú pri prerokovaní tejto žiadosti občanov na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Záleží im na Prešove?

OZ Náš Prešov

Ignorácia poslancov k petícii za výstavbu komunikácie v lokalite Grófske (4.2.2024)
Pod petíciu za výstavbu komunikácie Grófske sa podpísalo vyše 1 400 ľudí (článok korzár/sme.sk 9.2.2024)