Poslancom sa byť oplatí?! – odmeny z Dopravného podniku mesta Prešov (7.10.2022)

Mestské organizácie
č.6  Dopravný podnik mesta Prešov
Odmeny sú k marcu 2022. Verme, že súhlasia aj s údajmi v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach i daňovom úrade.
Poslancom sa byť oplatí?! – odmeny zo Správy a údržby komunikácii mesta Prešov (5.10.2022)
Prešovskí poslanci: slová a skutky !!! (14.10.2022)