Poslancom sa byť oplatí?! – odmeny zo Správy a údržby komunikácii mesta Prešov (5.10.2022)

Mestské organizácie
č.4. Správa a údržba komunikácii mesta Prešov
Prešov reál
Odmeny sú do marca 2022. Verme, že súhlasia aj s údajmi v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach i daňovom úrade.
Záznam z diskusie kandidátov na primátora mesta Prešov – sála PKO Čierny orol (4.10.2022)
Poslancom sa byť oplatí?! – odmeny z Dopravného podniku mesta Prešov (7.10.2022)