Cyklopruhy na “TROJKE” na zbernej komunikácii – Prostějovská -> Volgogradská (12.2.2023)

Cyklopruhy na “TROJKE” na zbernej komunikácii – ulice Prostějovská / Volgogradská (od konečnej po ul.Cementisovu).

Bývalé vedenie mesta Prešov pripravilo “Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry” a týka sa to aj Sídliska III a realizovať by sa to mohlo ešte tento rok, ale nemusí ! Okrem samotných výkresových podkladov prikladáme aj odborné stanovisko (nie členov OZ Náš Prešov) k samotnému projektu.

JE TO PRE SÍDLISKO III DOBRÉ RIEŠENIE aj s predpokladom, že sa zastava celá lokalita Kráľova hora na sídliskom z ktorej povedie jediná zatiaľ plánovaná cesta pri NC Centrum (cca 1000 RD) ?

Kompletné informácie nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36125/summary

Celá realizácia by pozostavovala – dole komplet asfalt na celom úseku; úprava obrubníkov, vpusti, šácht, prechodov, posun zastávkových ník do zadu aj, keď väčšina z nich bola nedávno rekonštruovaná atď a pri rýchlosti našich stavbárov to potrvá nekonečne a teda počas realizácie bude na Trojke dopravná katastrofa.

 

 

 

 

INFOBOX č.1 z práce poslancov VMČ č.1. – Sídlisko III a Rúrky (16.1.2023)
Hľadajú sa poslanci mesta Prešov a zastupiteľstva PSK za región Prešov (29.3.2023)