INFOBOX č.1 z práce poslancov VMČ č.1. – Sídlisko III a Rúrky (16.1.2023)

Zástupcovia OZ Náš Prešov sa dňa 12.1.2023 zúčastnili zasadnutia VMČ č.1 a zo 7 poslancov MsZ boli prítomní Slávka Čorejová (predsedníčka), Ján Ahlers, Svetlana Pavlovičová, Stanislav Šesták, Peter Šulík.

Písomnou formou sme predložili návrhy na riešenie akútnych problémov Sídliska III a Rúrok , ale i celomestské problémy, a to konkrétne:

1. Vybudovanie trhoviska hodného 21.storočia,a to ako pre kupujúcich,ale i predávajúcich i s priľahlým parkoviskom, ktoré využívajú obyvatelia celého Prešova i okolitých obcí

2. Rekonštrukcia priestoru pred obchodným reťazcom Billa na „Trojke“

3. Rekonštrukcia a riešenie parkovania na parkovisku na ul.M.Slovenskej pri Jednote

4. Zmena semafora na križovatke ulíc Levočská- Volgogradská na jednodielny semafor so žltý svetlom

Odôvodnenie: Autá (aj MHD) odbočujúce vpravo na ul.Volgogradskú napriek už voľnej tejto ceste blokuje semafor a výmenou za jednodielny semafor so žltý svetlom by sa urýchlil prejazd na „Trojku“

5. Nový odbočovací pruh v smere z ul. V.Clementisa na ul.Volgogradskú

Odôvodnenie: Autá odbočujúce vľavo na križovatku ulíc Levočská – M.Čulena blokujú prejazd na Sídlisko III,a to predovšetkým v ranných a popoludňajších hodinách a z tohto dôvodu sa vytvárajú kolóny až po križovatku ulíc V.Clementisa – Levočská – Ob.mieru a samozrejme mešká aj MHD. Vjazd na Sídlisko III sa pred časom obmedzil aj zaslepením ul.Jazdeckej z ul.Levočskej,a tak vytvorením nového odbočovacieho pruhu na tejto križovatke by sa prejazd na Sídlisko III výrazne zlepšil a predovšetkým urýchlil.

6. Privádzač Grófske – do júna 2023 urobiť prvé kroky k následnej realizácii výstavby, a to aby sa to nezačalo realizovať až po dobudovaní 2.etapy R4. Možnosti sú a je nutné len začať konať.

8. Reklamný smog – nutné začať riešiť

O výsledkoch ako poslanci VMČ č.1 naložili s požiadavkami budeme samozrejme pravidelne informovať a budeme prichádzať aj s ďalšími oprávnenými požiadavkami občanov mesta Prešov zo všetkých mestských časti a prípadne zvolávať aj verejné zhromaždenia.

OZ Náš Prešov

 

Križovatka ulíc Levočská – Volgodradská

Zrušiť stávajúci semafor a nahradiť ho jednodielnym semaforom so žltým svetlom.

Odôvodnenie:

Autá (aj MHD) odbočujúce vpravo na ul.Volgogradskú napriek voľnej tejto ceste blokuje semafor a výmenou za jednodielny semafor so žltý svetlom by sa urýchlil prejazd na Sídlisko III.


 

Križovatka ulíc V.Clementisa – Volgodradská

Vytvoriť nový odbočovací pruh v smere na ul.Volgogradskú.

Odôvodnenie:

Autá odbočujúce vľavo na križovatku ulíc Levočská – M.Čulena blokujú prejazd na Sídlisko III,a to predovšetkým v ranných a popoludňajších hodinách a z tohto dôvodu sa vytvárajú kolóny až po križovatku ulíc V.Clementisa – Levočská – Ob.mieru a samozrejme mešká aj MHD. Vjazd na Sídlisko III sa obmedzil už aj zaslepením ul.Jazdeckej,a tak vytvorením  nového odbočovacieho pruhu na tejto križovatke by sa prejazd na Sídlisko III výrazne zlepšil a urýchlil.


 

V Prešove, 12.01.2023

Petícia proti nekoordinovanej výstavbe v lokalitách Kráľová hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina (4.1.2023)
Cyklopruhy na “TROJKE” na zbernej komunikácii – Prostějovská -> Volgogradská (12.2.2023)