Petícia proti nekoordinovanej výstavbe v lokalitách Kráľová hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina (4.1.2023)

Petícia za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov – Kráľová hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno – plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu (zónu) a  úpravy trasy a technických parametrov účelovej komunikácie  NDS k tunelu Bikoš s jej možným presmerovaním

ODÔVODNENIE

Petícia je vyhlásená z dôvodu nekoordinovanej výstavby v lokalite Kráľová hora v Prešove a žiada o dočasné zastavenie vydávania stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov – Kráľová hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu (zónu) a úpravu technických parametrov účelovej komunikácie NDS k tunelu Bikoš. Poukazujeme, že predmetná cesta v súčasnej podobe nespĺňa dopravné a hygienické normy, nedostatočná je šírka cesty, chýbajú chodníky, nedoriešené sú dažďové zvody, HaZZ, ďalej otáčanie vozidiel pre zvoz TKO, zastávky MHD a potreba dostupnosti MHD.

Pri jej plánovanom preklasifikovaní na miestnu komunikáciu parametre takejto cesty ani v súčasnosti a už vonkoncom po jej dobudovaní a dobudovaní ďalších rodinných domov nebudú spĺňať príslušné normy. Zároveň už pri postavených rodinných domoch nebude v ďalšej etape ani možné meniť túto cestu a jej parametre a riešenie a bude dochádzať k dopravným kolíziám aj ohrozovaniu chodcov a predovšetkým to bude jediná prístupová cesta pre cca 1100 rodinných domov vybudovaných v lokalite Kráľova hora.

Celá obytná zóna má byť napojená na kanalizačné a dažďové potrubia na ul.M.Nešpora a tie nie sú dimenzované na predpokladaný zvýšený počet užívateľov a bude dochádzať k problémom s kanalizáciou a následne  k častým záplavám tejto lokality.

V projektoch výstavby v tejto lokalite chýba aj najzákladnejšia občianska vybavenosť, MHD, materské školy, obchody, pretože súčasne existujúce na Sídlisku III nebudú kapacitne postačovať. Problémom bude aj parkovanie pri súčasných bytových domoch, ktoré nie sú dimenzované  na enormný nárast dopravy v tejto lokalite  a rovnako tiež bezpečnosť všetkých chodcov, obzvlášť detí či rodičov s deťmi kvôli blízkosti základnej a materskej školy, ako aj obchodov či zastávky MHD, za čo bude zodpovedné mesto Prešov.

Závažným problémom sa tak stáva neúnosná až kritická kapacita vyústenia tejto jedinej cesty vedúcej z/do IBV na Kráľovej hore a tá nastane po dobudovaní celého územia, a to medzi bytovými domami a materskou školou M.Nešpora a následného napojenia na ul.Prostějovskú pri NC Centrum nedimenzovanej na predpokladanú intenzitu áut z tohto územia a nedoriešená je aj odbočka na ul.Prostějovskú,  prechod pre chodcov, zástavka MHD, svetelná signalizácia.  Preto je nutné vo vypracovanej Územno-plánovacej dokumentácie naplánovať aj ďalšie komunikácie vedúce z/do lokality Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina do mesta Prešov a začať ich aj realizovať ešte pred ďalším rozširovaním výstavby v daných lokalitách, resp. ich mať ako požiadavku na súkromných investorov pred povolením stavby.

Problémom výstavby v lokalite Kráľová hora v Prešove je aj, že príslušné útvary na radnici (doprava,výstavba,architekt,Stavebný úrad atď.) i Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. posudzujú žiadosti developerov na výstavbu na len mikro územie t.j. posudzujú len malé územie na ktorom chce developer stavať 50 či 100 domov. Neposudzuje sa lokalita Kráľovej hory ako celok , kde má vyrásť cca 1100 domov. Táto cesta pôvodne mala slúžiť pre záchranné zložky k tunelu Bikoš a nie pre IBV a je účelová. Už prvých vystavaných cca 220 m „prístupovej“ komunikácie potvrdzuje, že nemôže slúžiť ako prístupová k rodinným domom i pre záchranné zložky.Pôvodne táto komunikácia mala totiž vyústiť na ul.Tehelnej, ale účelovo kvôli záujmom developerov sa presmerovala k MŠ M.Nešpora.

Potencionálny vlastníci rodinných domov ani asi netušia, čo ich v tejto lokalite čaká.Keď sa lokalita Kráľová hora úplne zastava, tak budú musieť z domu odchádzať minimálne o 5.00 hod., aby sa dostali k semaforu pri NS Centrum a následne do zamestnania, škôl atď.

OZ Náš Prešov

Prešov, 04.01.2023

PODPÍSAŤ PETÍCIU

STIAHNUŤ PETIČNÝ HÁROK

Náš Prešov utajený (reportáž RTVS 22.9.2022)
INFOBOX č.1 z práce poslancov VMČ č.1. – Sídlisko III a Rúrky (16.1.2023)