Informácie k privádzaču Grófske (25.7.2023)

Podľa potvrdených informácii ministerstvom dopravy z júla 2023 je zrejmé, že za stav v akom sa v súčasnosti nachádza privádzač Grófske, hlavný podiel zodpovednosti-nečinnosti nesú vedenia Prešovského samosprávneho kraja i mesta Prešov, ktoré pôsobili v roku 2010, keď na ich čele v tom čase stáli Peter Chudík respektíve Pavel Hagyari a samozrejme aj vrátane poslancov PSK a mestského zastupiteľstva v Prešove z tohto obdobia. Totiž trasa rýchlostnej cesty R4 bola navrhnutá v súlade so schváleným územným plánom vyššieho územného celku Prešovského kraja a mesta Prešov bez privádzača Grófske s vydaným územným rozhodnutím dňa 1.3.2010.

V rámci investičnej prípravy stavby R4 sa našťastie za podpory odborných argumentov, pri projektovaní rýchlostnej cesty počítalo s možným výhľadovým pripojením privádzača v mieste budúcej mimoúrovňovej križovatky Prešov východ (Fintice). Tomu bolo prispôsobené aj technické riešenie mostov pred a za budúcou križovatkou tak, aby tam mohli byť zrealizované pripájacie a odbočovacie pruhy pre privádzač Grófske.

Súčasne vedenia PSK i mesta Prešov tento problém zdedili, ale je výsostne nutné aby ho v prospech občanov začali promptne a bezodkladne riešiť a možností je viac, len je ich treba využiť. Jednou z možností je využitie finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko 2021-2027. O možnosti ich využitia pre výstavbu ciest II. a III. triedy sme vedenie PSK a mesta Prešov informovali už pred dvoma rokmi, zatiaľ bezvýsledne.

Stretnutie OZ Náš Prešov s predsedom PSK Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom (12.5.2023)
Petícia za výstavbu privádzača Grófske – chýbajúca obslužná komunikácia ku severného obchvatu Prešova (30.11.2023)