Kandidáti na poslancov MsZ, ktorí nebývajú v obvode, kde kandidujú (26.10.2022)

 
Už dlhšiu dobu poukazujeme na fenomén Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorým je oproti iným mestám na Slovensku, veľké množstvo poslancov, ktorí nebývajú v mestskej časti, za ktorú sú poslancami.
 
Veď len napríklad zo súčasných 7 poslancov za volebný obvod 1 – Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky býva reálne v tomto obvode 1 poslanec!
 
Tento problém si čoraz viac uvedomujú aj obyvatelia mesta, ktorí tiež na to poukazujú a chcú, aby ich v mestskom zastupiteľstve zastupovali ľudia, ktorí reálne žijú medzi nimi, ktorých môžu reálne každý deň stretnúť na ulici, v obchode, v čakárni u lekára, pri prechádzke, pred domom, na parkovisku atď., a nielen raz za mesiac na výbore mestskej časti. Aby to boli ľudia, ktorí zažívajú tie isté problémy a starosti ako oni, poznajú problémy danej časti z vlastných skúseností.
 
V spolupráci s obyvateľmi mesta, ich postrehmi a informáciami, ktoré majú, ale tiež verejne dostupnými zdrojmi sme sa preto rozhodli priniesť zoznam kandidátov, ktorí nebývajú vo volebnom obvode, v ktorom kandidujú.
 
Možno tam nemáme všetkých kandidátov, ale budeme radi, ak máte relevantné informácie, potvrdené o ďalších menách kandidátov, že ich nám posuniete, aby sme daný zoznam doplnili. Niektorí z kandidátov sa dokonca ani nehanbia za to a sami to prezentujú, že kandidujú za inú mestskú časť, ako v ktorej žijú.
 
A rovnako nový fenomén v meste Prešov je, že niektorí z poslancov a kandidátov sa už začínajú budovať mimo mesta Prešov.
 
Chcú títo kandidáti presviedčať Prešovčanov, že tieto rodinné domy vybudovali a že sa v krátkej dobe po prípadnom opätovnom získaní mandátu poslanca MsZ do tohto domu, ak ho už neobývajú, nenasťahujú? Chcú presviedčať ľudí, že ho budú mať len ako chalupu? letné sídlo? zimné sídlo? sídlo o 20 rokov pre ich deti?
 
Je len na ľuďoch, či Prešov bude aj naďalej po 29.10.2022 fenomén medzi mestami na Slovensku a viac ako 60percent jeho poslancov bude bývať inde ako je jeho volebný obvod a dokonca aj mimo mesta.
 
Za hlavný dôvod, prečo mesto a jeho jednotlivé sídliská a mestské časti sú na tom, ako sú, považujeme práve to, kto sedí v mestskom zastupiteľstve, ako pozná svoj volebný obvod, ako vie presadzovať jeho potreby a ako hlasuje. Veľakrát sa spomína v rámci volieb len osoba primátora a fungovanie mestského úradu. Ale tým, kto v konečnom dôsledku rozhoduje, kto prijíma uznesenia, kto je predĺženou rukou, nás občanov mesta, kto je nositeľom myšlienok, čo sa môže v meste a na sídliskách diať a ako sa môže mesto a sídliská rozvíjať, sú poslanci.
Otvorený list poslancom MsZ v Prešove – Majetkové priznania poslancov MsZ v Prešove (23.10.2022)
INFOBOX č.1 z práce poslancov VMČ č.1. – Sídlisko III a Rúrky (16.1.2023)