Komunálne voľby 2022 – volebné obvody v Prešove (24.5.2022)

Zverejňujeme nález Ústavného súdu SR vo veci súladu zákona o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa miestneho referenda s Ústavou SR. Išlo o snahu skupiny poslancov NR SR zjednodušiť odčlenenie časti mesta/obce na samostatnú obec.
 
Ústavný súd návrhu 35 poslancov nevyhovel a týka sa to aj Nižnej Šebastovej a teda na jej prípadne odčlenenie od Prešova je nutné referendum v celom Prešove a nie len v jej miestnej časti ako bol úmysel.
 
Takže na ťahu sú teraz poslanci MsZ v Prešove, ktorí budú na júnovom zasadnutí medzi iným rozhodovať aj o volebných obvodoch pre komunálne voľby 29.10.2022 !
 
Je preto viac ako pálčivé a neodkladné, aby rozhodli, tak aby konečne bola Nižná Šebastová samostatným volebným obvodom a nie nelogickým príveskom iných časti Prešova !!! Rovnako je nutné rozdeliť na 2 samostatné volebné obvody aj „TROKJU“, tak ako tomu- už niekedy bolo.
 
OZ Náš Prešov
 
Oznámenie mesta Prešov o výsledku vybavenia „Petície, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas (zverejnené 9.5.2022)
VÝZVA POSLANCOM Mestského zastupiteľstva v Prešove (13.6.2022)