Oznámenie mesta Prešov o výsledku vybavenia „Petície, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas (zverejnené 9.5.2022)

1. s výstavbou stavby „Veľký Šariš – IBV Od duba, stavebný objekt SO 01 Doprava
2. so stavebným zahusťovaním sídliska Mladosť a Sídliska III
Občania sa vzbúrili petíciou, poslanci prikývli. Sídlisko 3 nebudú viac zahusťovať (sme.sk, 12.4.2022)
Komunálne voľby 2022 – volebné obvody v Prešove (24.5.2022)