Miesto pre zber petičných hárkov – budova Kolégia na ul.Hlavnej v Prešove v predajni GABI (7.12.2023)

Miesto pre zber petičných hárkov – budova Kolégia na ul.Hlavnej v Prešove v predajni GABI – kopírovanie/tlačivá v smere od zastávky MHD.

Výstavba v lokalite Kráľova hora – Prešov (5.12.2023)
Ignorácia poslancov k petícii za výstavbu komunikácie v lokalite Grófske (4.2.2024)