Výstavba v lokalite Kráľova hora – Prešov (5.12.2023)

Výsledkom petície,a to „Petícia za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu sa týka lokalít nad Rúrkami a Sídliska III a Mladosť, v zóne Prešov-Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina“ aj s požiadavkou, aby do doby vypracovania územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu neboli vydávané ďalšie stavebné povolenia nebola márna a má svoj výsledok.

Šokom je, že miesto v petícii nami spomínanými 1 400 rodinných domov,by malo vyrásť v lokalite Kráľova hora, a je to správa ako blesk z jasného neba až 2 475 rodinných domov (viac ako veľký Šariš). Štúdia, ktorú dalo mesto na základe petície vypracovať jednoznačne potvrdzuje, to čo tvrdíme od roku 2015, že lokalita Kráľova hora nie je vhodná a ani pripravená na akúkoľvek výstavbu.

kralova hora studia 2023

„Dobrá“ správa pre obyvateľov Sídliska III a Mladosť (19.10.2023)
Miesto pre zber petičných hárkov – budova Kolégia na ul.Hlavnej v Prešove v predajni GABI (7.12.2023)