Občania sa vzbúrili petíciou, poslanci prikývli. Sídlisko 3 nebudú viac zahusťovať (sme.sk, 12.4.2022)

Občania sa vzbúrili petíciou, poslanci prikývli. Sídlisko 3 nebudú viac zahusťovať.
PREŠOV. „A ako budeme tu teraz žiť my?“ znela otázka obyvateľov Sídliska 3, najmä z ulice Mirka Nešpora.
 
Vyrušila ich výstavba domov na hranici katastrov Prešova a Veľkého Šariša. Prístupové komunikácie by však mali využívať tie prešovské.
 
A to sa Prešovčanom nepozdávalo, spustili petíciu za to, aby sa stopli ďalšie výstavby v danej lokalite. Pod tú sa podpísalo vyše 1000 obyvateľov.
 
Poslanci museli rozhodnúť, čo bude s danou lokalitou ďalej. A rozhodli.
 
 

Podľa územných plánov je to v poriadku

Ešte 21. marca bola na prešovskej radnici doručená petícia Prešovčanov, ktorá sa opierala o dva základné body. Vyjadrili v nej svoj nesúhlas s výstavbou stavby “Veľký Šariš – IBV Od duba, stavebný objekt SO 01 Doprava” a takisto boli proti stavebnému zahusťovaním sídliska Mladosť a Sídliska III.
 
Ako uviedla predkladateľka materiálu Darina Sýkorová, odborná referentka, gestorka referátu dopravnej infraštruktúry, odbor dopravy vydal stanovisko, ktorým konštatoval, že táto individuálna bytová výstavba (IBV) má približne 80 domov.
 
Väčšina z nich je vo Veľkom Šariši, no spojené sú jednou komunikáciou, cez ktorú prechádza hranica katastra medzi mestami.
 
„Oba tieto časti v katastroch sú v územných plánoch,“ konštatovala Sýkorová.
 
Problém nastáva pri skutočnosti, že tá časť IBV, ktorá je v katastri Veľkého Šariša, je dopravne napojená na budúce komunikácie obytného súboru Kráľova hoľa.
 
„Bol vyjadrený nesúhlas, aby tá časť rodinných domov v lokalite Veľkého Šariša bola prepojená na časť Prešova. Územný plán Veľkého Šariša má IBV, to je v poriadku, ale dopravné pripojenie je na našich komunikáciách,“ vysvetlila Sýkorová.
 
V druhej časti petície je požiadavka, aby sa viac nezahusťovalo Sídlisko Mladosť a Sídlisko 3.
 
 
 

Poslankyňa: My sme povedali nie

Na margo danej petície poslankyňa Svetlana Pavlovičová (Smer-SD) uviedla, že na výbore mestskej časti dostali informáciu o požiadavke zo strany investora napojiť sa na existujúcu komunikáciu a začať s výstavbou rodinných domov.
 
Túto informáciu však podľa jej slov nemali zo strany mesta.
 
„V tom čase sme jednotne siedmi poslanci za VMC prijali uznesenie, kde sme dali negatívne nesúhlasné stanovisko so stavbou, aby sa napojila na našu infraštruktúru. Takisto sme požiadali mesto, aby nás informovalo o akýchkoľvek požiadavkách, ktoré sa budú diať okolo tejto stavby. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpoveď,“ konštatovala Pavlovičová s tým, že mesto upozornili na fakt, že môže dôjsť k petícii. A tak sa aj stalo.
 
Podľa nej sa pri Sídlisku 3, sídlisku plnom zelene, nepozerá zo strany stavebného úradu na to, že vydávajú súhlasné stanoviská a neberú do úvahy kapacity plynovodov, vodovodov, kanalizačných sietí a všetkých ďalších sietí.
 
„Ak dávate stavebné povolenia, berte do úvahy všetky inžinierske siete a napojenie.“
 

Ako zdôraznila, „Sídlisko 3 sa neuveriteľne zahusťuje, od Centrumu po Lidl idete 30 minút. Je pekné, keď Veľký Šariš bude brať podielové dane za ľudí v ich katastri a akékoľvek potreby a občianska vybavenosť bude na ťarche nás, Prešovčanov.“

Podotkla, na margo radnice, že na rokovania výboru nechodieva nikto z príslušných odborov.
„Mestský úrad nás neinformuje, len vtedy, až sa nevie rozhodnúť alebo je sporný konflikt, záujem,“ zdôraznila Pavlovičová.
 
Na margo danej spornej komunikácie – prístupovej cesty k portálu – sa František Oľha (Šanca) pýtal, kto bude zodpovedný za jej údržbu a či bude priradená medzi cesty 2. a 3. triedy.
 
„V petícii sa žiada, aby sa nestavali ďalšie domy. Ľudia, ktorí sa vyjadrili – nestavajte medzi súčasné – je to správna a legálna pripomienka.“
“Treba zvážiť, aké povolenia sa vydávajú” Peter Krajňák (Most-Híd) vidí situáciu na Sídlisku 3 podobne, ako je to v prípade Solivaru, kde sa im to obdobne zahusťuje.
 
„Riešenie je len cez územný plán. Dovtedy by nemala byť žiadna stavebná aktivita povolená. Poďme do práce vo vzťahu k plánovaniu územnej dokumentácie,“ apeluje.
 
Súhlasil s ním aj Ľudovít Malaga (Smer-SD). „Dochádza k zahusťovaniu dopravy, zahusťuje sa to všade. Poslanci nie sú kritici, ale oznamovatelia budúcich problémov. Pozor, čo ideme schváliť, lebo ono nás to dobehne. A toto nás dobieha. Treba zvážiť, aké povolenia sa dávajú.“ Podľa Rastislava Mochnackého (KDH) sú pohraničia, ktoré sú na hranici katastra, vážnym problémom. Tam by riešenie videl v spoločných územných plánov v kooperácii miest a obcí. „Podľa mňa v tomto prípade viac na ťahu štát.“
 
 
 

Riešením má byť územný plán

Ferdinand Exner, prednosta prešovského mestského úradu, skonštatoval, že daný stav mesto vníma: „Uvedomujeme si, že dlhodobo tlačíme niečo pred sebou. Zámer bol zmena územného plánu na toto zastupiteľstvo, ale čakáme z okresného úradu a príslušných odborov. Ťaháme to už asi tri roky za sebou. Dal som pokyn pripravovať proces pre zrýchlené zmeny územného plánu,“ konštatoval prednosta.
 
Podľa jeho slov majú investorov, ktorí robiť chcú, ale sú obmedzovaní. Tí by podľa objednávky mesta a na vlastné náklady mali spracovať.
 
„Je tu veľká potreba zmeny územného plánu a digitalizácie.“
 
Pokiaľ ide o údržbu cesty, ktorá je prístupovou komunikáciou k tunelu, tú má podľa Sýkorovej postaviť Národná diaľničná spoločnosť v rámci R4 a následne by sa mala stať majetkom mesta.
 
Ďalšie komunikácie, ktoré sú „zavesené“ na túto, sú už účelové, patriace k rodinným domom. A tam je už na investoroch, či budú súkromnými majetkami.
 
 

Poslanci petícii prikývli. Budú brať občanov na vedomie

Petíciu, ktorú občania podpísali, poslanci zobrali na vedomie a uznesenie schválili. Ním sa zaviazali, že nedovolia viac zahusťovať Sídlisko 3.
 
Uznesenie k danej petícii totiž primátorke mesta ukladá zabezpečiť to, aby pri vybavovaní podaní týkajúcich sa predmetu petície vecne príslušné organizačné útvary Mestského úradu v Prešove zohľadnili nesúhlasné vyjadrenie občanov v rozsahu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 
Pod petíciou bolo podpísaných presne 1119 obyvateľov Prešova.
 
Obyvatelia plánujú ďalšie mapovanie situácie
Ako skonštatovali jej iniciátori – členovia OZ Náš Prešove – ich sedemtýždňová práca nevyšla nazmar.
 
„Vyhovenie petícii nie je víťazstvom nikoho, ale rozhodnutím zdravého rozumu a poukázanie na závažnosť neodborného riešenia kompetentných s následkami v budúcnosti a predovšetkým vychádzaniu mestom Prešov v ústrety developerom výstavby na “Trojke” a vlastne i v celom Prešove,“ uviedli spoločne na margo prijatého uznesenia k rešpektovaniu petície v jej plnom rozsahu.
 
A prízvukujú, že pozorné mapovanie z ich strany nekončí.
 
 
„Chceme ubezpečiť mesto Prešov, a predovšetkým odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, ale aj Stavebný úrad, keďže indície z prostredia MsÚ naznačujú, že sa idú hľadať skulinky ako obísť požiadavky občanov a vyhovieť developerom, že budeme veľmi pozorne sledovať situáciu okolo výstavby na “Trojke” i v celom meste,“ dodáva Občianske združenie Náš Prešov so svojimi členmi.
    
Stanovisko k petícii proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III
Oznámenie mesta Prešov o výsledku vybavenia „Petície, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas (zverejnené 9.5.2022)