Stanovisko k petícii proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III

7-týždńová práca nevyšle nazmar a je chvályhodné, že poslanci MsZ vyhoveli petícii v plnom rozsahu, za čo im OZ Náš Prešov i v mene 1119 signatárov petície chce poďakovať. Vyhoveniu petícii nie je víťazstvom nikoho, ale rozhodnutím zdravého rozumu a poukázanie na závažnosť neodborného riešenia kompetentných s následkami v budúcnosti a vychádzaniu mestom Prešov v ústrety developerom výstavby na “Trojke” a vlastne i v celom Prešove.
 
Zároveň chceme ubezpečiť mesto Prešov a zvlášť a predovšetkým odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby a aj Stavebný úrad, keďže indície z prostredia MsÚ naznačujú, že sa idú hľadať škulinky ako obísť požiadavky občanov a vyhovieť developerom, že budeme veľmi pozorne sledovať situáciu okolo výstavby na “Trojke” i v celom meste.
 
OZ Náš Prešov
 
René Polačok
Ján Benko
Ján Fecko
Jozef Bednár
Pľuvanec do tváre občanom Prešova! Samofinancovanie stojísk pre kontajnery (6.4.2022)
Občania sa vzbúrili petíciou, poslanci prikývli. Sídlisko 3 nebudú viac zahusťovať (sme.sk, 12.4.2022)