Petícia OZ Náš Prešov bola dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove (21.3.2022)

ĎAKUJEME !

Petícia OZ Náš Prešov proti pripojeniu komunikácie z katastrálneho územia Veľkého Šariša z IBV “Od duba” do Prešova cez kopec Bikoš a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III je ukončená a dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove.

Petíciu podporilo 1 119 signatárov a teraz je na ťahu mesto Prešov. Petíciu podpísalo viac ako 1000 občanov, čo znamená, že v zmysle príslušného zákona sa ňou majú zaoberať aj poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). 

Urobíme všetko preto, aby tomu, tak bolo už na najbližšom zasadnutí MsZ 6.4.2022. S netrpezlivosťou a nádejou budeme čakať koho záujmy presadí mesto a aj poslanci MsZ, a to, či to budú občania alebo developeri !

Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu podporili svojim podpisom a všetkým ktorým na Prešove záleží.

Za OZ Náš Prešov
René Polačok
Ján Benko
Ján Fecko
Jozef Bednár

Petícia proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III (aktualizované 17.2.2022)
Pľuvanec do tváre občanom Prešova! Samofinancovanie stojísk pre kontajnery (6.4.2022)