Petícia OZ Náš Prešov bola dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove (21.3.2022)

ĎAKUJEME !

Petícia OZ Náš Prešov proti pripojeniu komunikácie z katastrálneho územia Veľkého Šariša z IBV “Od duba” do Prešova cez kopec Bikoš a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III je ukončená a dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove.

Petíciu podporilo 1 119 signatárov a teraz je na ťahu mesto Prešov. Petíciu podpísalo viac ako 1000 občanov, čo znamená, že v zmysle príslušného zákona sa ňou majú zaoberať aj poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). 

Urobíme všetko preto, aby tomu, tak bolo už na najbližšom zasadnutí MsZ 6.4.2022. S netrpezlivosťou a nádejou budeme čakať koho záujmy presadí mesto a aj poslanci MsZ, a to, či to budú občania alebo developeri !

Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu podporili svojim podpisom a všetkým ktorým na Prešove záleží.

Za OZ Náš Prešov
René Polačok
Ján Benko
Ján Fecko
Jozef Bednár

  1. Domovská stránka
  2. Mesto
  3. Petícia OZ Náš Prešov bola dňa 21.marca 2022 bola odovzdaná v podateľni MsÚ v Prešove (21.3.2022)
Petícia proti pripojeniu komunikácie a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III (aktualizované 17.2.2022)
Pľuvanec do tváre občanom Prešova! Samofinancovanie stojísk pre kontajnery (6.4.2022)