Utajené odmeny poslankýň vo veci finančného príjmu v spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov (14.9.2022)

OZ Náš Prešov sa tento rok 2 x obrátilo na mesto Prešov v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vo veci finančného príjmu v spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov, a to konkrétne zástupcov mesta Prešov, a teda všetkých občanov (voličov) mesta Prešov, a to poslankýň MsZ Marcely Antolovej, Štefánie Andraščíkovej a Zuzany Tkáčovej. Mesto túto požiadavku odstúpilo na vybavenie spomínanej spoločnosti. Za každým sme však dostali zamietavé stanovisko, že informácie o odmenách poslankýň MsZ nám poskytnuté nebudú.

Následne sme v tejto veci požiadali, a to vedomí si, že právo je na našej strane Okresnú prokuratúru v Prešove o preskúmanie správnosti ich konania a jej rozhodnutie len potvrdilo dôvodnosť našej požiadavky.

Dňa 9.9.2022 sme sa preto po tretí krát obrátili na mesto Prešov a veríme, že naposledy s tou istou požiadavkou a doplnenú aj o príjem pána poslanca a viceprimátora v jednej osobe Pavla Neupauera.

Budeme teda čakať, či dotknutí budú rešpektovať záver Okresnej prokuratúry.

Zároveň sa pýtame, prečo sa Prešovčania a teda voliči týchto ľudí nemali dozvedieť výšku ich odmien ?

Súčasný stav hladiny vody v Domaši je vizitkou rozhodnutia jedného štátneho úradníka (25.7.2022)
Pozvánka na verejnú diskusiu kandidátov na primátora mesta Prešov – uskutoční sa 4.10.2022 o 16:00